Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669

Esther met het verdelgingsdecreet

ets (22 × 17 cm) — 1637
Museum Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Biografie van Rembrandt Harmensz. van Rijn

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Esther 4:8

Scroll s.v.p. omlaag voor meer informatie over het kunstwerk.

De Perzische koning Ahasveros heeft een decreet getekend waarmee hij zijn vizier (eerste minister) Haman een vrijbrief geeft om iedereen te vermoorden die zich niet aan de wetten van de koning houdt. Zonder dat de koning het weet wil Haman het decreet gebruiken om alle joden in het land te vermoorden.

De joodse Esther is de echtgenote van de koning. Haar neef Mordechai slaagt erin haar een kopie van het decreet te geven. Mordechai smeekt haar om de koning te bewegen het decreet in trekken. Esther weigert aanvankelijk, omdat het voor iedereen verboden is om ongevraagd de koning op te zoeken. Overtredingen worden met de dood bestraft.

Na lang aandringen weet Mordechai Esther toch te overreden. "Wanneer ik dan omkome, zo kom ik om", zegt ze.

Rembrandt toont haar hier met het decreet in de hand, peinzend over wat te doen, in afwachting van haar bezoek aan Ahasveros.

Zijn vrouw Saskia stond model. Het werk (ets en droge naald) is ook wel bekend als de grote joodse bruid; een andere ets met Saskia als de heilige Catharina is de kleine joodse bruid. In de 18de eeuw waren de onderwerpen nog niet geïdentificeerd en dacht men dat de etsen joodse bruiden voorstelden.