Anonymus

De dood van Haman

illuminatie (62 × 88 mm) — 15e eeuw
Museum Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Esther 7:9

Esther smeekt Ahasveros om het decreet tegen de joden in te trekken. Dat lukt; ze krijgt de koning zelfs zover dat hij de joden toestaat al hun vijanden te doden, waarmee de situatie volledig wordt omgedraaid.

Op de achtergrond de opgehangen Haman, de aanstichter van het kwaad, aan de paal die voor Mordechai bedoeld was.