Anonymus

Judith toont het hoofd van Holofernes aan de Bethuliërs

illuminatie (64 × 88 mm) — ca. 1430
Museum Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Judith 13:19

Triomfantelijk toont Judith het hoofd van Holofernes aan de leiders van Bethulië. Zij presenteert haar daad als een goddelijke ingreep.

Judith als middeleeuwse illuminatiestrip (historiebijbel):
De gezanten keren terug | Holofernes brandt een stad af | Het altaar wordt afgedekt | Achior voor Holofernes | Achior wordt bevrijd | Gebrek aan water | Judith treedt op | Hoofd in de zak | Judith toont het hoofd | Judith wordt geprezen | Holofernes aan de muur