Anonymus

Achior wordt door de Israëlieten bevrijd

illuminatie (63 × 90 mm) — ca. 1430
Museum Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Judith 6:10

De Assyrische krijgsheer Holofernes was zo ontstemd over de waarschuwing van Achior voor de Israëlieten en hun god, dat hij Achior wilde straffen. Hij besloot hem over te leveren aan de Israëlieten, waar hij kennelijk zoveel respect voor had. Achior zou dus enige tijd van zijn vrijheid mogen genieten, maar niet lang, aangezien de Israëlieten toch binnenkort vernietigd zouden worden - dacht Holofernes.

Assyrische soldaten lieten de vastgebonden Achior achter op een plek even buiten de Israëlitische stad Bethulië, waarvandaan hij spoedig werd bevrijd.