Anonymus

Achior voor Holofernes

illuminatie (64 × 88 mm) — ca. 1430
Museum Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Judith 5:5

De Assyrische krijgsheer Holofernes werd door zijn koning Nabuchodonosor op pad gestuurd om gebieden te onderwerpen waar men de koning niet als een god aanbad. Toen hij vernam dat de Israëlieten verdedigingswerken opwierpen, verwonderde hij zich over dat volk. Achior, een generaal van de Ammonieten, vertelde hem toen de geschiedenis van het joodse volk, vanaf Abraham tot en met de terugkeer uit de Babylonische ballingschap ('verstrooiing'). Ook waarschuwde hij Holofernes dat de joden beschermd werden door hun God, en dat hij er beter aan deed ze niet aan te vallen.