Anonymus

Bethuliërs klagen over gebrek aan water

illuminatie (52 × 88 mm) — ca. 1430
Museum Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Judith 7:13

Bethulië was een hooggelegen stad, makkelijk te verdedigen tegen aanvallers, ook al waren het ruim 180.000 Assyriërs. De Assyrische krijgsheer Holofernes besloot zodoende dat het slimmer was om de stad niet aan te vallen maar om de drinkwatervoorziening af te snijden.

Na enkele dagen sloeg de dorst toe in de stad. Inwoners gingen naar Ozias, de leider van de stad, en beklaagden zich erover dat hij niet met de Assyriërs wilde onderhandelen. Ozias besloot nog vijf dagen te wachten; als er dan geen goddelijke ingreep was geweest, zou hij alsnog proberen vrede te sluiten met de Assyriërs.