Anonymus

Holofernes brandt een stad af

illuminatie (62 × 90 mm) — ca. 1430
Museum Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Judith 3:10

In opdracht van zijn koning zaaide de Assyrische krijgsheer Holofernes dood en verderf in de landstreken waar men niet de juiste god aanhing. Ook deze stad moest het ontgelden.

Judith als middeleeuwse illuminatiestrip (historiebijbel):
De gezanten keren terug | Holofernes brandt een stad af | Het altaar wordt afgedekt | Achior voor Holofernes | Achior wordt bevrijd | Gebrek aan water | Judith treedt op | Hoofd in de zak | Judith toont het hoofd | Judith wordt geprezen | Holofernes aan de muur