Anonymus

Israëlieten dekken het altaar af

illuminatie (62 × 86 mm) — ca. 1430
Museum Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Judith 4:12

Toen de Israëlieten hoorden over de verschrikkingen die de naderende Assyriërs aanrichtten, bereidden ze zich voor op de komende oorlog. Ze baden massaal tot God, wierpen stof (as) over hun hoofden en trokken boetekleden (zakken) aan. Ook over het altaar in de tempel wierpen ze een boetekleed, in de hoop God zo gunstig te stemmen.