Anonymus

Judith gispt de ouderlingen en gaat naar de Assyriërs

illuminatie (60 × 90 mm) — ca. 1430
Museum Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Bestel een reproductie

Dit werk is gekoppeld aan Judith 10:11

Judith was een rijke, vrome en aantrekkelijke weduwe in het belegerde Bethulië. Toen zij hoorde dat de stadsbestuurders hadden besloten om over vijf dagen toe te geven aan de aanvallers, ontbood zij Ozias en de andere ouderlingen bij zich. In Judith 8 is te lezen hoe zij de mannen de les las: hoe haalden ze het in hun hoofd om niet te vertrouwen op God? Ze kondigde aan die avond de stad te verlaten om 'een werk te doen', maar weigerde aan te geven wat.

Op de rechterhelft van de illuminatie is te zien hoe Judith en haar dienstmaagd zich melden bij een wachtpost van de Assyriërs.