De profeet Habakuk


Twaalf kleine profeten

Het achtste deel van de zgn. kleine profeten. Over Habakuk zelf is vrijwel niets bekend, behalve dat hij of de auteur(s) van het boek aanhangers van een cultus moeten zijn geweest. Het boek dateert men op eind 7e eeuw v.C., de tijd dat Jojakim regeerde over Judea en de ondergang van het Assyrische rijk was ingezet.

Habakuk voorspelt de ondergang van een heidens volk: men veronderstelt nu de Assyriërs, die verdreven werden door de Chaldeeën. Onder de Chaldeeër Neboekadnessar II (reg. 605 – 562 v.C.) bereikte het Babylonische rijk haar hoogtepunt. Ondanks de successen van de onderdrukkende heidenen vertrouwt Habakuk op zijn god. Het derde en laatste hoofdstuk is een psalm.

De naam Habakuk komt uit Babylon en betekent zoiets als 'omarming' en ook 'slingerplant'.