De profeet Maleachi


Twaalf kleine profeten

Het boek van de profeet Maleachi is het laatste uit de reeks van twaalf kleine profeten.

Over de persoon Maleachi is niets bekend; het boek bevat geen enkel aanknopingspunt om zijn leven te dateren. De naam betekent ± mijn bode. Moderne schriftgeleerden stellen dat de tekst handelt in de 5e eeuw v.C., enige tijd na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap.

Het boek draait om het verbond tussen God met het joodse volk. Maleachi wil bij priesters en gewone mensen benadrukken het verbond na te leven en ontrouw te bestrijden. De profeet hanteert een bijzondere vorm voor zijn profetiën: de dialoog. Hij antwoord telkens op vragen en opmerkingen beginnend met 'gij zegt'.

Maleachi in de beeldende kunst: werk van Duccio, Tissot.