De profeet Haggai


Twaalf kleine profeten

Het boek van de profeet Haggai is het tiende uit de reeks van twaalf kleine profeten.

Het boek is waarschijnlijk geschreven niet lang na 520 v.C., toen uit de Babylonische ballingschap teruggekeerde joden bezig waren met de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Haggai klaagt in hoofdstuk 1 dat de tempel nog niet af is, en in hoofdstuk 2 spoort hij bewindvoerder Zerubbabel, hogepriester Josua én zijn landgenoten aan hard door te werken. De desolate toestand van het land Juda zou volgens de profeet te wijten zijn aan het ontbreken van een bruikbare tempel.

Haggai was een tijdgenoot van Zacharia.