De profeet Zefanja


Twaalf kleine profeten

Het negende boek van de twaalf kleine profeten. Andere Nederlandstalige bijbeledities gebruiken de spelling Sefanja. De huidige vorm van het boek is waarschijnlijk in de tweede helft van de 6e eeuw v.C. totstandgekomen.

De profeet Zefanja leefde waarschijnlijk ten tijde van koning Josia (ca. 638-608 v.C.) in het rijk Jud(e)a, en was dan een tijdgenoot van Jeremia. Beide profeten drongen bij de koning aan op religieuze hervormingen. Zefanja voorziet grote problemen voor het volk van Juda op de grote dag des HEEREN. Door het heersende onrecht en de ruim verspreide afgodenverering zou het oordeel voor de meesten negatief uitvallen.

In het boek zijn ruwweg drie delen te onderscheiden. In hoofdstuk 1 wordt het volk van Juda en de rest van de wereld gewaarschuwd voor de dag des oordeels. In hoofdstuk 2 worden enkele buurvolken apart aangesproken. In het laatste hoofdstuk staat Jeruzalem centraal.